אחוזים


96%

ממוצע ביקורות מלקוחות

89%

לקוחות חוזרים

99%

משובים חיובים